Praha a Čechy

Brno a Jižní Morava

Olomouc a Ostrava

Plzeň a Karlovy Vary

Hradec a Pardubice

České Budějovice

Proč je důležitý servis

Pravidelný servis jako cesta k maximální životnosti klimatizace

Špinavá jednotka plná bakterií i nebezpečné plísně. Vysoká spotřeba a hluk. Nejen takto může klimatizace dopadnout při zanedbání pravidelných servisních kontrol. Co vše by měla servisní kontrola obsahovat a jak často ji provádět? Poradíme vám.

Servis klimatizace
Servis klimatizace prováděný certifikovaným odborníkem nepodceňujte. Prodlouží vám životnost zařízení a zajistí čistý vzduch.

Je servis opravdu tak důležitý?

Pouze pravidelným servisem zamezíte vzniku plísní, výskytu bakterií, nepříjemného zápachu, vyšší hlučnosti i sníženému výkonu jednotky. Zároveň můžete ušetřit na účtech za elektřinu a výrazně také prodloužit živostnost klimatizace a předejít nákladným opravám.

Používáním chladicího zařízení vzniká vlhkost na výměníku vnitřní jednotky, a to je přímo ideálním prostředím ke vzniku plísní a množení bakterií. Ty se pak snadno dostanou do vzduchu u vás doma. Klimatizace by se tak rychle mohla proměnit v nebezpečný nástroj s poměrně velkým zdravotním rizikem a způsobit nejrůznější nemoci a alergie.

Pokud je klimatizace znečištěná, vzrůstá také spotřeba elektrické energie a zároveň i riziko poškození celého zařízení. Takto vzniklou závadu poté nelze reklamovat v případě, že nebyly dodržené předepsané intervaly servisní kontroly od výrobce.

Důležitou součástí servisní kontroly je také kontrola množství chladiva v zařízení. Může se tak odhalit případný únik chladícího média. Ten nejen že může jednotku nenávratně poškodit, neprospívá ani životnímu prostředí. Freonové plyny používané do chladiv v klimatizacích v případě úniku totiž přispívají k tvorbě ozonové díry. Doplnění uniklého chladiva pak v neposlední řadě stojí značnou sumu peněz.

Zapomínat byste neměli ani na filtry. Většina klimatizací obsahuje i přídavné filtry, které se čistit nedají a musí se pravidelně měnit. Životnost aktivních látek v těchto filtrech se odvíjí od intenzity používání, zpravidla se ale pohybuje mezi 6–8 měsíci. 

Špinavé filtry v klimatizaci
Srovnání čistého a špinavého filtru. V prašném prostředí a náročném provozu by se klimatizace měla čistit až čtyřikrát za rok. V domácnostech ideálně jednou za půl roku, minimálně však jednou za rok.

Jak vlastně takový servis vypadá?

Při kontrole vnitřní jednotky se vyčistí a umyje hlavní filtr, vymění se přídavné filtry a očistí se výměník a jeho okolí. Dále se kontroluje funkčnost odvodu kondenzátu, čistota odtokové vaničky, elektroinstalace. Měla by se zároveň provést dezinfekce vnitřního výměníku, vyčištění odtokové vaničky a kontrola funkčnosti klimatizace.

Servis venkovní jednotky spočívá ve vyčištění výměníku, vnitřních a venkovních částí jednotky, kontrole těsnosti okruhu a elektroinstalace. Velmi důležitá je poté kontrola tlaku a množství chladiva.

Může servis provádět každý?

Kompletní a správnou servisní kontrolu vám dokáže zajistit pouze certifikovaný odborník. Klimatizace obsahuje řadu prvků, které laický zásah přímo vylučují (např. chladivo nebo řídící systém).

Jak často klimatizaci kontrolovat?

V záruční době dodržujte interval servisních kontrol předepsaný výrobcem. Při nedodržení vám hrozí neuznání reklamace i pojistné události. Běžně to bývá dvakrát za rok. Po uplynutí záruky je pak potřeba provést kontrolu minimálně jednou do roka, vždy spíše před zahájením chladící sezóny. Pokud klimatizací i topíte, doporučujeme dodržovat interval dvou odborných kontrol za rok.

V případě, že máte klimatizaci v prašném prostředí, serverovně, restauraci nebo jiném podobně namáhaném prostředí, ideální interval pro servis je čtyřikrát ročně.

Hodně špinavé filtry v klimatizaci
Na špinavé klimatizaci se hromadí bakterie, roztoči a prach. To pak může nejen poškodit samotné zařízení, ale také znečistit vzduch, který doma dýcháte.

Pořízení klimatizace nepatří mezi levné záležitosti, proto vám doporučujeme se o ni pravidelně starat a servisní kontroly nepodceňovat. Jedině to vám zaručí maximální životnost a správný chod zařízení.