Praha a Čechy

Brno a Jižní Morava

Olomouc a Ostrava

Plzeň a Karlovy Vary

Hradec a Pardubice

Obchodní podmínky

společnosti 81 klima a.s., IČ: 04613716, DIČ: CZ04613716, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno,

doručovací adresa: 81 klima a.s., Masarykova 118, 66442 Modřice

…dále jen 81klima, zhotovitel (v textu „my“). Objednatelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

Základní ustanovení

Produkty a průběh instalace

Servis a údržba

Záruka a reklamace

Fakturace a platby

Závěrečná ustanovení