Praha a Čechy

Brno a Jižní Morava

Olomouc a Ostrava

Plzeň a Karlovy Vary

Hradec a Pardubice

České Budějovice

Regulace teploty na pracovišti

Máte v práci správnou teplotu? A víte, že ji upravuje zákon?

Všichni to známe – každoroční boj s horkem. Ulice i budovy jsou rozpálené a minimum zeleně ve městě se podepisuje na zhoršující se situaci. Zaměstnavatelé si každý rok lámou hlavu s tím, jak se s horkem efektivně poprat. Vysoké teploty totiž výrazně snižují produktivitu zaměstnanců.

Lidé se hůře soustředí, více potí, stoupá riziko dehydratace a v některých případech hrozí i kolaps z horka či riziko infarktu myokardu. Jak zajistit příjemné pracovní prostředí a nenechat poklesnou produktivitu?

Klimatizace může pomoci vyřešit na pracovišti hned několik problémů. V létě chladí, v zimě topí a správně zvolená jednotka vzduch i dokonale vyčistí. Přesto byste neměli zapomínat na pravidla pro správné používání klimatizace. Používání tohoto zařízení v práci totiž upravuje nařízení vlády.

Důsledky nesprávné teploty na pracovišti
Víte, že správnou teplotu na pracovišti upravuje zákon? Stejně tak myslí i na pravidla při používání klimatizace. Ta by měla být správně nastavená i umístěná.

Jak klimatizaci správně nastavit?

V případě používání klimatizace je důležité, aby se dodržoval rozdíl vnějších a vnitřních klimatizovaných teplot, který by neměl překročit rozdíl 5–6 °C. Pokud by byl rozdíl větší, riskujete tzv. teplotní šok, který může tělo pěkně potrápit. Z očekávaného přínosu klimatizace by se spíše, než užitek stala starost. U náchylnějších hrozí častější nachlazení, bolesti v krku, a dokonce i angíny. Pozor byste měli dát i při umístnění jednotky, nikdy by neměla být nasměrována přímo na pracovní místo, kde zaměstnanec sedí.

Teploměr ukazující vysokou teplotu
Zákon upravuje správnou teplotu v práci podle různých kategorií. Hlavním aspektem je potom náročnost a fyzická zátěž, kterou musíte na pracovišti vynaložit.

Jaká je ideální teplota a jak ji určit?

Konkrétní podmínky pro ochranu zdraví při práci, kde se vyskytují rizikové faktory mikroklimatických podmínek, určuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Posouzení, zda je práce vykonávána v teplotním riziku, nebo ne, se provádí měřením teploty na pracovišti za pomoci teploměru.

Právní důsledky nesprávných teplot na pracovišti
Pokud váš zaměstnavatel pravidla pro regulaci teploty nedodržuje, nebojte se bránit. Soud mu může udělit pokutu v řádu několika milionů korun.

Zaměstnanci jsou pak na základě tohoto nařízení zařazeni do jedné z osmi kategorií podle druhu vykonávané práce a podle fyzické zátěže. Rozřazení je pouze orientační, proto musí zaměstnavatel sám posoudit, do jaké reálné kategorie jednotlivý zaměstnanec spadá. Podle těchto tříd se pak určuje maximální i minimální teplota, pitný režim, střídání práce, přestávky nebo i zkrácení pracovní doby.

Níže vám přiblížíme orientační tabulku rozdělení profesí na nevenkovním pracovišti a jejich maximální i minimální povolené teploty. Kompletní přehled a veškeré povinnosti naleznete v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Třída práce Druh práce Min. / Max. teplota
I Vsedě s minimální aktivitou – kancelářské a administrativní práce apod. 20°C / 27°C
IIa Převážně v sedě s lehkou manuální prací rukou – řízení osobního vozidla, přesun lehkých břemen apod. 18°C / 26°C
IIb Řízení nákladního vozidla, traktoru, autobusu apod. 14°C / 32°C
IIIa Vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin – údržba strojů, mechanici, práce ve stavebnictví apod. 10°C / 30°C
IIIb Vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze – práce na stavbě, broušení apod. 10°C / 26°C
IVa Práce s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce s lopatou, ve stavebnictví apod. 10°C / 24°C
IVb Práce s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce v hlubinných dolech, lomech, těžba apod. 10°C / 20°C
V Práce s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – transport těžkých břemen, výkopové práce, těžba dřeva apod. 10°C / 20°C

 

Posouzení jednotlivých tříd je vždy individuální a je zde také plno výjimek. Například u tříd I a IIa nedochází při překročení teplot k tak vysokému zatížení organismu, aby byl vyžadován zvláštní režim.

Vnímání teploty je značně subjektivní, a proto bývá ve větším kolektivu často složité najít kompromis. Vždy ale platí, že jako zaměstnavatel byste měl myslet na nastavení ideálních podmínek pro práci. Jako zaměstnanec zase projevit určitou míru pochopení a tolerance pro potřeby ostatních. Pokud ale dochází k ohrožení vašeho zdraví, nebojte se ozvat.